De vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezig houdt met het bevorderen en verbreden van de kennis der tandheelkundige slaapgeneeskunde. De NVTS richt zich vooral op slaapstoornissen die te maken hebben met de relatie mond, kaak en ademhaling en de hulpmiddelen om die te verhelpen. Tandheelkunde … Lees verder De vereniging

Patiënt

NVTS geaccrediteerde tandartsen, kaakchirurgen of orthodontisten kunnen u helpen met uw snurkprobleem of apneu. De NVTS richt zich vooral op slaapstoornissen die te maken hebben met de relatie mond, kaak ...

Tandarts

Als advies bij de verstrekking van de MRA ( =mandibulaire repositieapparaat, apparatuur die de onderkaak tijdens de slaap naar ventraal houdt) dient de CBO-richtlijn voor OSA behandeling. In deze richtlijn ...

Verwijzers

Voor een optimale behandeling van OSA-patiënten is het een voorwaarde dat de behandelaars over voldoende kennis van de diagnostiek en therapeutische mogelijkheden beschikken. De Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) ...

Nieuws & Evenementen

 • NVTS congres in gesprek met – Michiel Eijsvogel –

  Hierbij presenteren wij: “NVTS congres in gesprek met… Michiel Eijsvogel”. Klik hier om het interview te lezen
 • NVTS congres in gesprek met – Karin van Dijk –

  Hierbij presenteren wij: “NVTS congres in gesprek met… Karin van Dijk”. Klik hier om het interview te lezen
 • NVTS congres in gesprek met – Hugo Hardeman –

  Ons doel is om na elk congres alle sprekers kort te interviewen. Zo kunnen ook de afwezigen leren van de sprekers, en kunnen de aanwezigen een beetje nagenieten. Hierbij presenteren wij: “NVTS congres in gesprek met… Hugo Hardeman”. Klik hier om het interview te lezen
 • NVTS Kerstgroet

  Beste leden, De kortste dagen van het jaar naderen ons weer en op het moment van schrijven, zijn we nog niet klaar met het coronavirus. Ondanks dat dit virus een grote stempel op het jaar heeft gedrukt, kunnen we terugkijken op een geslaagd jaar voor de NVTS. De herstructurering is in volle gang, waarbij nieuwe … Lees verder NVTS Kerstgroet
 • Nieuwe leden 2020

  In 2020 hebben 14 collega’s een verzoek ingediend om lid te mogen worden van de NVTS. Tegen hun lidmaatschapsaanvraag kunt u schriftelijk (gemotiveerd) bezwaar indienen bij het secretariaat van de NVTS, tot twee weken vanaf heden. Na het verstrijken van deze periode worden zij definitief lid van de vereniging. Het volledige artikel met de nieuwe … Lees verder Nieuwe leden 2020
 • PAOT cursus OSAS deel 1 & 2

  Op 15 januari 2021 en 12 maart 2021 wordt door het PAOT buro aangeboden de cursussen OSAS deel 1 en 2. Deel 1 informeert u over de diagnostiek en behandeling van patiënten met het Obstructief Slaap Apneu Syndroom. Tijdens deel 2 wordt de theoretische stof voor het NVTS examen besproken en wordt verder ondersteuning gegeven … Lees verder PAOT cursus OSAS deel 1 & 2
 • 13de NVTS congres 9 april 2021

  Met trots presenteren wij het 13e congres van de Nederlands Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) op 9 april 2021 in de Tinfabriek te Naarden. Het zijn bijzondere tijden vanwege de Covid-19 pandemie, maar wij hebben er vertrouwen in dat er begin april mogelijkheid is om ons congres te organiseren. Net als vorig jaar zullen we … Lees verder 13de NVTS congres 9 april 2021
 • Accreditatie examen NVTS 8 april 2021

  De NVTS biedt tandartsen en tandartsspecialisten de mogelijkheid om zich te laten accrediteren als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS. Accreditatie bij de NVTS maakt uw werk als tandarts of tandarts-specialist op het gebied van tandheelkundig slaapgeneeskundige nog waardevoller. Het is een erkenning voor de kwaliteit van uw werk. Op donderdag 8 april 2021 is er weer een … Lees verder Accreditatie examen NVTS 8 april 2021
 • Basiscursus MRA ‘Mandibulair Repositie Apparaat’

  Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een slaap-gerelateerde ademhalingsstoornis niet alleen een vergroot gevaar voor de eigen gezondheid kunnen vormen, maar ook voor de medemens. Welke bijdrage kunt u als mondzorgverlener leveren om deze gevaren te verkleinen? Velen van u hebben gehoord van het Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Dat het een therapeutisch apparaat is … Lees verder Basiscursus MRA ‘Mandibulair Repositie Apparaat’
 • Congres 2021 & Bestuur

  Congres, examen en basiscursus MRA Ondanks alle corona-perikelen was, dankzij de inzet van de congrescommissie, het NVTS congres op 1 en 2 oktober een succes! U kunt op het besloten gedeelte van de website een fotoreeks vinden. Aankomend jaar zal het congres, zoals vanouds, in het voorjaar plaatsvinden en wel op vrijdag 9 april. Op … Lees verder Congres 2021 & Bestuur