De vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezig houdt met het bevorderen en verbreden van de kennis der tandheelkundige slaapgeneeskunde. De NVTS richt zich vooral op slaapstoornissen die te maken hebben met de relatie mond, kaak en ademhaling en de hulpmiddelen om die te verhelpen. Tandheelkunde … Lees verder De vereniging

Patiënt

NVTS geaccrediteerde tandartsen, kaakchirurgen of orthodontisten kunnen u helpen met uw snurkprobleem of apneu. De NVTS richt zich vooral op slaapstoornissen die te maken hebben met de relatie mond, kaak ...

Tandarts

Als advies bij de verstrekking van de MRA ( =mandibulaire repositieapparaat, apparatuur die de onderkaak tijdens de slaap naar ventraal houdt) dient de CBO-richtlijn voor OSA behandeling. In deze richtlijn ...

Verwijzers

Voor een optimale behandeling van OSA-patiënten is het een voorwaarde dat de behandelaars over voldoende kennis van de diagnostiek en therapeutische mogelijkheden beschikken. De Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) ...

Nieuws & Evenementen

 • Basiscursus MRA ‘Mandibulair Repositie Apparaat’ – vrijdag 3 september 2021

  Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een slaap-gerelateerde ademhalingsstoornis niet alleen een vergroot gevaar voor de eigen gezondheid kunnen vormen, maar ook voor de medemens. Welke bijdrage kunt u als mondzorgverlener leveren om deze gevaren te verkleinen? Velen van u hebben gehoord van het Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Dat het een therapeutisch apparaat is … Lees verder Basiscursus MRA ‘Mandibulair Repositie Apparaat’ – vrijdag 3 september 2021
 • Basiscursus MRA ‘Mandibulair Repositie Apparaat’ – vrijdag 3 september 2021

  Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een slaap-gerelateerde ademhalingsstoornis niet alleen een vergroot gevaar voor de eigen gezondheid kunnen vormen, maar ook voor de medemens. Welke bijdrage kunt u als mondzorgverlener leveren om deze gevaren te verkleinen? Velen van u hebben gehoord van het Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Dat het een therapeutisch apparaat is … Lees verder Basiscursus MRA ‘Mandibulair Repositie Apparaat’ – vrijdag 3 september 2021
 • Studie inzake de validatie van de PSQ-22 door NVTS-lid drs. Bibi Becking

  Bibi Becking, tandarts / klinisch epidemioloog en geaccrediteerd NVTS-lid heeft als coördinerend onderzoeker de NVTS-aanmoedigingsprijs voor onderzoek ontvangen voor een studie ten behoeve van de validatie van de Nederlandse PSQ-22, een vragenlijst voor het screenen van gestoorde ademhaling tijdens de slaap bij kinderen. Hieronder een samenvatting van het onderzoek. Gestoorde ademhaling tijdens de slaap, Sleep … Lees verder Studie inzake de validatie van de PSQ-22 door NVTS-lid drs. Bibi Becking
 • 13de NVTS congres donderdag 7 en vrijdag 8 april 2022

  Met trots presenteren wij het 13e congres van de Nederlands Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) op donderdag 7 en vrijdag 8 april 2022 in de Tinfabriek te Naarden. Het belooft inhoudelijk een mooi congres te worden dat de focus heeft op “slaap”. Keynote speaker is Els van der Helm (bekend van de Max Masterclass over … Lees verder 13de NVTS congres donderdag 7 en vrijdag 8 april 2022
 • Congres & Algemene Ledenvergadering

  Na het succesvol organiseren van het NVTS congres in 2020 hebben we dit jaar helaas het besluit moeten nemen om het congres te verplaatsen naar donderdag 7 en vrijdag 8 april 2022. Hopelijk kunnen wij u dan weer welkom heten. U ontvangt hier later dit jaar meer informatie over. De algemene ledenvergadering zal dit jaar … Lees verder Congres & Algemene Ledenvergadering
 • Gezocht: nieuwe “meesters” voor de meester-gezel constructie

  Omdat vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland enkel MRA’s vergoeden aan patiënten welke dit laten uitvoeren bij een NVTS geaccrediteerde behandelaar, wordt het steeds moeilijker voor geslaagden van het NVTS examen om te voldoen aan het praktisch deel van hun accreditatietraject. Zij verkeren feitelijk in een duivelse loop: werken aan je praktisch gedeelte om te accrediteren … Lees verder Gezocht: nieuwe “meesters” voor de meester-gezel constructie
 • Aankondiging ledenonderzoek voor NVTS Academy en Communicatie

  De aankomende periode vraagt de NVTS om uw hulp! Er zal een ledenonderzoek plaatsvinden met als doel het vernieuwen van de website en het opzetten van een applicatie voor op uw telefoon. Daarnaast heeft de NVTS Academy, een nieuwe commissie binnen de NVTS het voornemen om nascholing en intervisie op het gebied van de Tandheelkundige … Lees verder Aankondiging ledenonderzoek voor NVTS Academy en Communicatie
 • NVTS Congres in gesprek met…

  Gedurende het afgelopen congres, is de communicatie-commissie in gesprek gegaan met de sprekers. Hier zijn leuke beknopte interviews uit voort gekomen. Interesse? Klik hier of volg ons op Linkedin!
 • Vraag voor nieuwe actieve leden

  In eerdere edities is er een oproep gedaan om nieuwe leden aan te sporen, actief deel te nemen aan commissies en/of het bestuur. We zijn nog altijd op zoek naar nieuwe mensen, die het leuk vinden om zich te ontwikkelen binnen de kaders van de Tandheelkundige Slaapgeneeskunde. Heb je interesse, en wil jij wat van … Lees verder Vraag voor nieuwe actieve leden
 • Algemene Ledenvergadering

  Op donderdag 8 april vindt de digitale Algemene Ledenvergadering van de NVTS plaats. De vergadering begint om 20:00. U dient zich per e-mail aan te melden voor de ALV. Eén dag voor de vergadering zult u een link ontvangen voor deelname. De agenda en stukken kunt u vanaf tien dagen voor de ALV inzien en … Lees verder Algemene Ledenvergadering