De vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezig houdt met het bevorderen en verbreden van de kennis der tandheelkundige slaapgeneeskunde. De NVTS richt zich vooral op slaapstoornissen die te maken hebben met de relatie mond, kaak en ademhaling en de hulpmiddelen om die te verhelpen. Tandheelkunde … Lees verder De vereniging

Patiënt

NVTS geaccrediteerde tandartsen, kaakchirurgen of orthodontisten kunnen u helpen met uw snurkprobleem of apneu. De NVTS richt zich vooral op slaapstoornissen die te maken hebben met de relatie mond, kaak ...

Tandarts

Als advies bij de verstrekking van de MRA ( =mandibulaire repositieapparaat, apparatuur die de onderkaak tijdens de slaap naar ventraal houdt) dient de CBO-richtlijn voor OSA behandeling. In deze richtlijn ...

Verwijzers

Voor een optimale behandeling van OSA-patiënten is het een voorwaarde dat de behandelaars over voldoende kennis van de diagnostiek en therapeutische mogelijkheden beschikken. De Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) ...

Nieuws & Evenementen

 • Enquête over het ontwikkelen van richtlijnen

  Graag verneemt het bestuur van de NVTS (op heel korte termijn) uw mening over het ontwikkelen van richtlijnen voor de tandarts algemeen practicus. Richtlijnen dienen de kwaliteit van de beroepsuitoefening te verbeteren. KIMO verzamelt en produceert sinds 2016 richtlijnen voor de tandheelkunde. De afgelopen jaren werd KIMO gefinancierd door VWS (50%) en de beroepsverenigingen KNMT … Lees verder Enquête over het ontwikkelen van richtlijnen
 • NVTS in gesprek met – bijzonder hoogleraar Nico de Vries –

  Met veel trots delen wij met jullie het allereerste diepte-interview, gehouden met niemand minder dan bijzonder hoogleraar Nico de Vries. Het interview is een overzicht geworden rondom het verleden en het heden van de leerstoel “tandheelkundige slaapgeneeskunde”, met een persoonlijk tintje! Klik hier voor het artikel. Namens de NVTS wensen wij jullie, ondanks alles, hele … Lees verder NVTS in gesprek met – bijzonder hoogleraar Nico de Vries –
 • 12e NVTS congres 1 en 2 oktober 2020

  Op de pre-conference course donderdag 1 oktober komen de bijwerkingen en complicaties van het mandibulair repositie apparaat aan bod en is er ruimte om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Op vrijdag 2 oktober houden wij ons twaalfde jaarcongres. Er is een gevarieerd programma samengesteld, met als centraal thema ‘Het Slaapteam van verschillende kanten … Lees verder 12e NVTS congres 1 en 2 oktober 2020
 • Het 12e NVTS congres is definitief verplaatst naar 1 en 2 oktober 2020

  Gezien de huidige maatregelen omtrent de pandemie van het coronovirus (Covid-19), is het 12e congres van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde verplaatst naar 1 en 2 oktober. Het is, met dank aan alle betrokken partijen en sprekers, gelukt om het congres en de pre-conference course in zijn geheel te verplaatsen. Wij hopen dat u … Lees verder Het 12e NVTS congres is definitief verplaatst naar 1 en 2 oktober 2020
 • Update Research Grant NVTS

  Er zijn al een aantal interessante reacties binnen gekomen op de oproep voor de NVTS Research Grant. Aan allen veel dank voor de inzending. Wij hopen dat de aanmeldingen binnen blijven komen. De nieuwe deadline voor inzendingen is verplaatst naar vrijdag 11 september 2020. Klik hier voor meer informatie over de NVTS Research Grant.
 • Vertraging voor de visitaties

  Vanaf 1 januari 2020 is er gestart met de visitatie als vast onderdeel bij een her-accreditatie procedure. De verwachting is dat dit jaar ongeveer 10 visitaties zullen gaan plaatsvinden, afhankelijk van het aantal gewenste her-accreditaties. Echter, ook de visitaties zijn sinds de uitbraak van het coronavirus on hold gezet. Ondanks dat het de intentie is … Lees verder Vertraging voor de visitaties
 • Vermeldingswaardige recent gepubliceerde artikelen van Nederlandse bodem

  Vermeldingswaardige recent gepubliceerde artikelen van Nederlandse bodem: Uniken Venema, Julia AM, et al. “Long-term Obstructive Sleep Apnea Therapy; a 10-Year Follow-up of Mandibular Advancement Device and Continuous Positive Airway Pressure.” Journal of Clinical Sleep Medicine (2020): jcsm-8204. (Voor de abstract klik hier) Vonk, Patty E., et al. “Jaw Thrust Versus the Use of a Boil-And-Bite Mandibular … Lees verder Vermeldingswaardige recent gepubliceerde artikelen van Nederlandse bodem
 • Introductie communicatiecommissie

  Wouter van Nood & Merel Verhoeff zijn in 2020 gestart met de nieuwe communicatiecommissie. Wij hebben als doel om zo laagdrempelig mogelijk informatie te delen met de leden van de vereniging en dialogen op te starten waar mogelijk. Er zijn verschillende initiatieven gestart: zo is er een nieuwe LinkedIn-pagina aangemaakt (nog geen lid? klik hier). … Lees verder Introductie communicatiecommissie
 • Accreditatie examen NVTS, datum donderdag 1 oktober 2020

  De NVTS biedt tandartsen en tandartsspecialisten de mogelijkheid om zich te laten accrediteren als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS. Accreditatie bij de NVTS maakt uw werk als tandarts of tandarts-specialist op het gebied van tandheelkundig slaapgeneeskundige nog waardevoller. Het is een erkenning voor de kwaliteit van uw werk. Op donderdag 1 oktober 2020 is er weer een … Lees verder Accreditatie examen NVTS, datum donderdag 1 oktober 2020
 • Research Grant NVTS

  De Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) organiseert per heden een nieuw initiatief, de NVTS Research Grant. Graag willen wij wetenschappelijk onderzoek stimuleren dat wordt verricht op het gebied van Tandheelkundige Slaapgeneeskunde. Derhalve is de NVTS Research Grant ter waarde van 1250,- beschikbaar gesteld voor onderzoekers die zich op dit gebied bezig houden. Tevens is … Lees verder Research Grant NVTS