De vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezig houdt met het bevorderen en verbreiden van de kennis der tandheelkundige slaapgeneeskunde. De NVTS richt zich vooral op slaapstoornissen die te maken hebben met de relatie mond, kaak en ademhaling en de hulpmiddelen om die te verhelpen. Tandheelkunde … Lees verder De vereniging

Patiënt

NVTS geaccrediteerde tandartsen, kaakchirurgen of orthodontisten kunnen u helpen met uw snurkprobleem of apneu. De NVTS richt zich vooral op slaapstoornissen die te maken hebben met de relatie mond, kaak ...

Tandarts

Als advies bij de verstrekking van de MRA ( =mandibulaire repositieapparaat, apparatuur die de onderkaak tijdens de slaap naar ventraal houdt) dient de CBO-richtlijn voor OSA behandeling. In deze richtlijn ...

Verwijzers

Voor een optimale behandeling van OSA-patiënten is het een voorwaarde dat de behandelaars over voldoende kennis van de diagnostiek en therapeutische mogelijkheden beschikken. De Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) ...

Nieuws & Evenementen

 • Research Grant NVTS

  De Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) organiseert per heden een nieuw initiatief, de NVTS Research Grant. Graag willen wij wetenschappelijk onderzoek stimuleren dat wordt verricht op het gebied van Tandheelkundige Slaapgeneeskunde. Derhalve is de NVTS Research Grant ter waarde van 1250,- beschikbaar gesteld voor onderzoekers die zich op dit gebied bezig houden. Tevens is … Lees verder Research Grant NVTS
 • Bereikbaarheid NVTS tandarts betreffende reparatie MRA

  We zitten in een bijzondere tijd in de wereld vanwege de Covid-19 pandemie en laten we hopen dat zoveel mogelijk mensen hier in goede gezondheid doorheen komen. Het is aan de behandelaar om per patiënt en per kliniek te beoordelen of er sprake is van een ‘acute situatie’. De inschatting is, dat dit zelden het … Lees verder Bereikbaarheid NVTS tandarts betreffende reparatie MRA
 • Persbericht Coronavirus

  Beste leden en geïnteresseerden, Zoals u wellicht heeft vernomen, zijn er extra maatregelen getroffen vanwege het Corona-virus. Dit heeft als gevolg dat het 12e congres van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkunde Slaapgeneeskunde (NVTS) helaas niet meer zal plaatsvinden op 2 en 3 april. Ook de algemene ledenvergadering en het examen voor de accreditatie zal niet … Lees verder Persbericht Coronavirus
 • Berichtgeving Coronavirus

  Beste leden en geïnteresseerden, Via dit bericht willen we u graag op de hoogte brengen van de situatie omtrent het Coronavirus en het 12e congres van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) dat zal plaatsvinden op 2 en 3 april 2020 in de Tinfabriek te Naarden. In principe zullen wij als NVTS het advies … Lees verder Berichtgeving Coronavirus
 • Introductie sprekers dag 2 NVTS congres 3 april 2020

  Klik hier voor meer informatie en hier voor inschrijven. Wij kijken ernaar uit om u op 2 en 3 april te verwelkomen in De Tinfabriek te Naarden! Hugo Hardeman, huisarts en voorzitter apneuvereniging Onderwerp presentatie: De rol van de patiënt (vereniging) in het team. Kansen en beperkingen Ik ben sinds 2001 huisarts, sinds 2012 in … Lees verder Introductie sprekers dag 2 NVTS congres 3 april 2020
 • Introductie sprekers dag 1 NVTS congres 2 april 2020

  Klik hier voor meer informatie en hier voor inschrijven. Wij kijken ernaar uit om u op 2 en 3 april te verwelkomen in De Tinfabriek te Naarden! Manfred Leunisse, orthodontist Onderwerp presentatie: Orthodontische correctie na MRA complicaties Het jarenlang gebruik van een MRA bij patiënten met een slaapapneu veroorzaakt ernstige gebitsschade en orthodontische problemen. Zodra … Lees verder Introductie sprekers dag 1 NVTS congres 2 april 2020
 • 12e NVTS congres voorlopig verplaatst naar 1 en 2 oktober

  Meer informatie volgt zodra bekend.
 • Accreditatie examen NVTS, voorlopige datum donderdag 1 oktober 2020

  De NVTS biedt tandartsen en tandartsspecialisten de mogelijkheid om zich te laten accrediteren als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS. Accreditatie bij de NVTS maakt uw werk als tandarts of tandarts-specialist op het gebied van tandheelkundig slaapgeneeskundige nog waardevoller. Het is een erkenning voor de kwaliteit van uw werk. Op donderdag 1 oktober 2020 is er weer een … Lees verder Accreditatie examen NVTS, voorlopige datum donderdag 1 oktober 2020
 • 12e NVTS congres 2 en 3 april 2020

  Op de pre-conference course donderdag 2 april komen de bijwerkingen en complicaties van het mandibulair repositie apparaat aan bod en is er ruimte om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Op vrijdag 3 april houden wij ons twaalfde jaarcongres. Er is een gevarieerd programma samengesteld, met als centraal thema ‘Het Slaapteam van verschillende kanten … Lees verder 12e NVTS congres 2 en 3 april 2020
 • Update LinkedIn pagina NVTS

  Om beter gebruik te kunnen maken van de LinkedIn pagina stapt de NVTS over op een ander “type” pagina. Binnenkort zult u hiervoor worden uitgenodigd. Nadat alle leden zijn overgestapt, zal deze pagina worden opgeheven. U wordt uitgenodigd voor de nieuwe pagina of u kunt zich aanmelden via https://www.linkedin.com/company/nvts-wetenschappelijke-vereniging< Met vriendelijke groet, Bestuur NVTS