De vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezig houdt met het bevorderen en verbreiden van de kennis der tandheelkundige slaapgeneeskunde. De NVTS richt zich vooral op slaapstoornissen die te maken hebben met de relatie mond, kaak en ademhaling en de hulpmiddelen om die te verhelpen. Tandheelkunde … Lees verder De vereniging

Patiënt

NVTS geaccrediteerde tandartsen, kaakchirurgen of orthodontisten kunnen u helpen met uw snurkprobleem of apneu. De NVTS richt zich vooral op slaapstoornissen die te maken hebben met de relatie mond, kaak ...

Tandarts

Als advies bij de verstrekking van de MRA ( =mandibulaire repositieapparaat, apparatuur die de onderkaak tijdens de slaap naar ventraal houdt) dient de CBO-richtlijn voor OSA behandeling. In deze richtlijn ...

Verwijzers

Voor een optimale behandeling van OSA-patiënten is het een voorwaarde dat de behandelaars over voldoende kennis van de diagnostiek en therapeutische mogelijkheden beschikken. De Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) ...

Nieuws & Evenementen

 • 12e NVTS congres 2 en 3 april 2020

  Op de pre-conference course donderdag 2 april komen de bijwerkingen en complicaties van het mandibulair repositie apparaat aan bod en is er ruimte om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Op vrijdag 3 april houden wij ons twaalfde jaarcongres. Er is een gevarieerd programma samengesteld, met als centraal thema ‘Het Slaapteam van verschillende kanten … Lees verder 12e NVTS congres 2 en 3 april 2020
 • Vrijdagmiddagcollege ‘Gebitsslijtage en tandheelkunde gerelateerde slaapstoornissen’, 6 maart 2020 14.00 – 17.30

  College door Collega’s organiseert: Vrijdagmiddagcollege ‘Gebitsslijtage en tandheelkunde gerelateerde slaapstoornissen’ docent dr. Peter Wetselaar Wij hebben uw collega Peter Wetselaar* bereid gevonden om op 6 maart 2020 zijn kennis met u te delen op het gebied van gebitsslijtage en de relatie die gebitsslijtage met de geneeskunde heeft. Bij personen met gebitsslijtage is naast het restaureren … Lees verder Vrijdagmiddagcollege ‘Gebitsslijtage en tandheelkunde gerelateerde slaapstoornissen’, 6 maart 2020 14.00 – 17.30
 • Update LinkedIn pagina NVTS

  Om beter gebruik te kunnen maken van de LinkedIn pagina stapt de NVTS over op een ander “type” pagina. Binnenkort zult u hiervoor worden uitgenodigd. Nadat alle leden zijn overgestapt, zal deze pagina worden opgeheven. U wordt uitgenodigd voor de nieuwe pagina of u kunt zich aanmelden via https://www.linkedin.com/company/nvts-wetenschappelijke-vereniging< Met vriendelijke groet, Bestuur NVTS
 • Kerstgroet

  Beste leden, Graag wil ik u namens het Bestuur van de NVTS bedanken voor het mogelijk maken van onze vereniging en dank uitspreken aan alle leden die het afgelopen jaar actief zijn geweest. De vereniging is wederom het afgelopen jaar gegroeid en tientallen mensen hebben zich ingezet op de verschillende gebieden, zoals accreditatie, wetenschap en … Lees verder Kerstgroet
 • Proefschrift Grietje Knol-de Vries, Diagnostics and therapeutic options in obstructive and central sleep apnea syndrome

  Op woensdag 18 september 2019 verdedigde Grietje Knol-de Vries haar proefschrift “Diagnostics and therapeutic options in obstructive and central sleep apnea syndrome”. In dit proefschrift worden verschillende aspecten van het ziektebeeld slaapapneu onderzocht. Slaapapneu is een slaapgerelateerde ademhalingsstoornis en wordt gekenmerkt door herhaaldelijke ademstops tijdens de slaap, die bijna altijd gepaard gaan met een zuurstofdaling … Lees verder Proefschrift Grietje Knol-de Vries, Diagnostics and therapeutic options in obstructive and central sleep apnea syndrome
 • Proefschrift Linda Benoist, A new-generation device for patients with POSA

  Op maandag 9 december 2019 heeft Linda Benoist haar proefschrift getiteld “A new-generation device for patients with positional obstructive sleep apnea” verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is tijdens haar promotietraject begeleid door haar promotoren prof. dr. N. de Vries en prof. dr. J. de Lange. De laatste decennia wordt een toename gezien in … Lees verder Proefschrift Linda Benoist, A new-generation device for patients with POSA
 • Visitatietraject van start in 2020

  Na veel voorbereidend werk door bestuur, accreditatiecommissie en consilium, zal per 2020 afgestapt worden van de huidige manier van herregistratie tot tandheelkundig slaapgeneeskundige NVTS. Per 1 januari 2020 zal namelijk overgegaan worden op een systeem van visiteren. Dit in navolging van de besluiten van de afgelopen ledenvergaderingen. De kandidaat zal na aanleveren van de gewenste … Lees verder Visitatietraject van start in 2020
 • Aanbod MRA casuïstiek in Zeeland

  In Zeeland is een ernstig tekort aan NVTS geaccrediteerde slaapgeneeskundigen. Om aan de casuïstiek eis te voldoen die voor NVTS accreditatie nodig is in Zeeland een nieuwe plaats aangemeld bij collega J. Castelein.  Hij zal in zijn praktijk als mentor optreden voor een kandidaat die reeds geslaagd is voor het theoretisch examen. We noemen dit … Lees verder Aanbod MRA casuïstiek in Zeeland
 • NVTS praktijkvisitatie

  Het NVTS-bestuur is verheugd aan te kondigen dat in 2020 gestart gaat worden met de praktijkvisitaties bij geaccrediteerde NVTS-leden. Deze visitatie gaat onderdeel uitmaken van de vijfjaarlijkse herregistratieprocedure. Bij de voorbereidingen van het visitatieproject waren de volgende NVTS-leden betrokken: Dimitri Dietvorst Stans Goedhart Mirjam Hegge Fokko Huisman Jan Willem Hylkema Peter Lamark Sjoerd Lobach Hans de … Lees verder NVTS praktijkvisitatie
 • Het belang van een adequate mondopening.

  Afgelopen zomer verscheen in de Journal of Prosthetic Dentistry Online een interessant artikel over de maximale mondopening. Eigenlijk moet elke tandarts die een nieuwe patiënt in zijn/haar stoel krijgt als een van de eerste handelingen de maximale mondopening meten en vastleggen. Een beperkte mondopening kan namelijk een aanwijzing zijn voor een bestaande TMD. Bij vrouwen … Lees verder Het belang van een adequate mondopening.