25ste Slaapcursus der Lage Landen deel 2 voor artsen, Antwerpen, 16 t/m18 januari 2020

De Slaapcursus der Lage Landen is aan zijn 25ste editie toe!

De cursus richt zich op praktizerende artsen en assistenten (longartsen, KNO-artsen, neurologen, psychiaters, kaakchirurgen, …) die zich willen bekwamen in de slaap en in het bijzonder in de evaluatie van ademhalingsstoornissen tijdens de slaap. Na deel 1 waarin veel aandacht gaat naar de fysiologie en pathofysiologie van slaapapneu, komt de nadruk in deel 2 meer te liggen op slaap in de breedste zin van het woord, naast een aantal respiratoire topics die niet eerder aan bod kwamen. Deze beide cursusdelen vormen samen een tweeluik waarin het volledige spectrum aan slaapstoornissen en andere relevante topics aan bod komt. Het geheel is doorspekt met workshops zowel gericht op diagnostiek als op behandeling. Deelnemers zullen nadien met meer kennis en inzicht een polysomnografie beoordelen en de verschillende behandelingsmodaliteiten toepassen. Deel 1 zal wederom worden georganiseerd in januari 2021 voor artsen en in maart 2021 voor laboranten.

Onderwerpen

  • Fundamentele aspecten van slaap: neurobiologie, slaap/waakritmestoornissen
  • Geavanceerde meettechnieken: slaapendoscopie bij kinderen en volwassenen, arousaldetectie, nieuwe sensoren
  • Gesofisticeerde beademingstoestellen voor slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen
  • Neurologische aandoeningen tijdens de slaap: epilepsie, parasomnieën, narcolepsie
  • Insomnie: (niet)farmacologische behandeling
  • Praktische onderwerpen: arousals, MSLT-MWT, casuïstiek hypoventilatie, behandeling SAS, online “uitlezen”, gebruik psychofarmaca, trendanalyse, definities

Opzet

 Theoretisch: lezingen
 Praktisch: registraties, casuïstiek, demonstraties
 Werkgroepen, vrije discussies, “meet the experts”, etc.

Op het einde van de cursus zullen de deelnemers in staat zijn om:

  • Polysomnografie meer verfijnd te analyseren en te interpreteren
  • Behandelingen anders dan CPAP toe te passen bij OSA en hypoventilatie
  • Slaap met een bredere bril te bekijken
  • Met meer kennis in discussie te treden met de leden van het slaapteam

Flyer 25ste Slaapcursus der Lage Landen