Accreditatie examen NVTS 8 april 2021


De NVTS biedt tandartsen en tandartsspecialisten de mogelijkheid om zich te laten accrediteren als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS. Accreditatie bij de NVTS maakt uw werk als tandarts of tandarts-specialist op het gebied van tandheelkundig slaapgeneeskundige nog waardevoller. Het is een erkenning voor de kwaliteit van uw werk.

Op donderdag 8 april 2021 is er weer een mogelijkheid om deel te nemen aan het accreditatie- examen van de NVTS, onderdeel van de accreditatieprocedure.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan ziet u op de website onder het hoofdstuk accreditatie.

In stap 3 vind u het aanvraagformulier voor het examen. Na invullen kunt u dat mailen aan info@nvts.nl. Indien u het formulier reeds eerder heeft ingevuld, dan volstaat een mail met de mededeling dat u zich opnieuw wilt aanmelden.

Meer informatie over locatie en tijd zal volgen via onze digitale kanalen.