Afmelden

Gebruik onderstaand formulier om u af te melden.
 
De uiterste datum van opzegging van het lidmaatschap is 31 oktober van het lopende verenigingsjaar.
Het lidmaatschap zal vervolgens per 1 januari beëindigd worden.
Een opzegging die na 31 oktober door ons ontvangen wordt, wordt geacht te zijn gedaan tegen het einde van het erop volgende jaar.