Autorisatiefase richtlijn Diagnostiek en behandeling van obstructief slaap-apneu (OSA) bij volwassenen

Hierbij vind u de nieuwe Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenen, op initiatief van de NVALT en NVKNO  ter bestuurlijke goedkeuring (autorisatie). De werkgroep die de richtlijn ontwikkeld heeft, bestaat uit afgevaardigden van meerdere wetenschappelijke verenigingen en organisaties waaronder de NVTS. Voor de volledige lijst van participerende organisaties zie verder de richtlijn. De ontwikkeling van de richtlijn werd procesmatig en methodologisch ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obstructief slaapapneu (OSA)

Bijlagen richtlijn OSA