Basiscursus Polysomnografie Kempenhaeghe 16 en 17 november 2020


Het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe biedt een tweedaagse Basiscursus Polysomnografie aan op maandag 16 november en dinsdag 17 november 2020.

Tijdens deze cursus wordt het beoordelen van een polysomnografisch onderzoek theoretisch uitgelegd met daarna uitgebreide mogelijkheid tot scoren in duo’s onder supervisie met persoonlijke begeleiding. De internationale scoringsstandaard van de AASM (laatste versie) wordt gevolgd. Een kennismaking met de registratie-praktijk  verloopt via een les over het aanbrengen van de elektroden en sensoren op de  patiënt. Ook is er een bezoek gepland aan de afdeling zodat de praktijk van het  slaaponderzoek verder wordt verduidelijkt.

Doelgroep

KNF laboranten, longfunctie-laboranten, verpleegkundigen, AIOS en medisch-specialisten en andere huidige of toekomstige medewerkers van een slaapcentrum die nog geen of beperkte ervaring hebben met polysomnografie en die zelfstandig willen leren scoren.

Programma polysomnografiecursus