Bimaxillaire osteotomie succesvol bij obstructieve slaapapneu

Bimaxillaire osteotomie wordt momenteel nog vaak als laatste behandeloptie voor patiënten met OSA gezien. Zelfs bij deze complexe patiënten zijn de resultaten van de operatie relatief goed. Het is voor behandelaars van belang om patiënten te herkennen die baat kunnen hebben bij een bimaxillaire osteotomie, zoals patiënten met OSA én retrognathie.

Bron: Ned Tijdschr Geneesk, 2 mei 2019