Ik ben een tandarts/kaakchirurg/orthodontist en wil lid worden

Tandartsen en tandartsspecialisten kunnen gewoon lid worden. Zie ook het hoofdstuk lidmaatschap. Hier vind u ook informatie over de hoogte van de contributie.
Het lidmaatschap van de NVTS is een voorwaarde om accreditatie te verkrijgen.
Na goedkeuring van inschrijving kunt u direct gebruik maken van de faciliteiten en ondersteuning van de NVTS.
Het lidmaatschapsformulier vind u hier.