Ik ben een verwijzer en zoek een tandarts/behandelaar

Voor een optimale behandeling van OSA-patiënten is het een voorwaarde dat de behandelaars over voldoende kennis van de diagnostiek en therapeutische mogelijkheden beschikken. In de CBO-richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van OSA worden MRA’s, naast andere behandelingsmethoden, (primair) geïndiceerd geacht voor de behandeling van lichte en matige vormen van OSA. De aanbevelingen in deze richtlijn berusten voor zover mogelijk op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming, gericht op de beste zorg voor patiënten met OSA. De CBO-richtlijn heeft als basis gediend voor de NVTS behandelrichtlijn.
De Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS)  is  een vereniging van tandartsen en tandarts-specialisten die zich vooral met de orale aspecten van OSA bezighouden.
U vindt hier een NVTS-geaccrediteerde tandarts, kaakchirurg of orthodontist.