Nieuws

 • Berichtgeving Coronavirus

  Beste leden en geïnteresseerden, Via dit bericht willen we u graag op de hoogte brengen van de situatie omtrent het Coronavirus en het 12e congres van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) dat zal plaatsvinden op 2 en 3 april 2020 in de Tinfabriek te Naarden. In principe zullen wij als NVTS het advies … Lees verder Berichtgeving Coronavirus
 • Introductie sprekers dag 2 NVTS congres 3 april 2020

  Klik hier voor meer informatie en hier voor inschrijven. Wij kijken ernaar uit om u op 2 en 3 april te verwelkomen in De Tinfabriek te Naarden! Hugo Hardeman, huisarts en voorzitter apneuvereniging Onderwerp presentatie: De rol van de patiënt (vereniging) in het team. Kansen en beperkingen Ik ben sinds 2001 huisarts, sinds 2012 in … Lees verder Introductie sprekers dag 2 NVTS congres 3 april 2020
 • Introductie sprekers dag 1 NVTS congres 2 april 2020

  Klik hier voor meer informatie en hier voor inschrijven. Wij kijken ernaar uit om u op 2 en 3 april te verwelkomen in De Tinfabriek te Naarden! Manfred Leunisse, orthodontist Onderwerp presentatie: Orthodontische correctie na MRA complicaties Het jarenlang gebruik van een MRA bij patiënten met een slaapapneu veroorzaakt ernstige gebitsschade en orthodontische problemen. Zodra … Lees verder Introductie sprekers dag 1 NVTS congres 2 april 2020
 • Update LinkedIn pagina NVTS

  Om beter gebruik te kunnen maken van de LinkedIn pagina stapt de NVTS over op een ander “type” pagina. Binnenkort zult u hiervoor worden uitgenodigd. Nadat alle leden zijn overgestapt, zal deze pagina worden opgeheven. U wordt uitgenodigd voor de nieuwe pagina of u kunt zich aanmelden via https://www.linkedin.com/company/nvts-wetenschappelijke-vereniging< Met vriendelijke groet, Bestuur NVTS
 • Kerstgroet

  Beste leden, Graag wil ik u namens het Bestuur van de NVTS bedanken voor het mogelijk maken van onze vereniging en dank uitspreken aan alle leden die het afgelopen jaar actief zijn geweest. De vereniging is wederom het afgelopen jaar gegroeid en tientallen mensen hebben zich ingezet op de verschillende gebieden, zoals accreditatie, wetenschap en … Lees verder Kerstgroet
 • Proefschrift Grietje Knol-de Vries, Diagnostics and therapeutic options in obstructive and central sleep apnea syndrome

  Op woensdag 18 september 2019 verdedigde Grietje Knol-de Vries haar proefschrift “Diagnostics and therapeutic options in obstructive and central sleep apnea syndrome”. In dit proefschrift worden verschillende aspecten van het ziektebeeld slaapapneu onderzocht. Slaapapneu is een slaapgerelateerde ademhalingsstoornis en wordt gekenmerkt door herhaaldelijke ademstops tijdens de slaap, die bijna altijd gepaard gaan met een zuurstofdaling … Lees verder Proefschrift Grietje Knol-de Vries, Diagnostics and therapeutic options in obstructive and central sleep apnea syndrome
 • Proefschrift Linda Benoist, A new-generation device for patients with POSA

  Op maandag 9 december 2019 heeft Linda Benoist haar proefschrift getiteld “A new-generation device for patients with positional obstructive sleep apnea” verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is tijdens haar promotietraject begeleid door haar promotoren prof. dr. N. de Vries en prof. dr. J. de Lange. De laatste decennia wordt een toename gezien in … Lees verder Proefschrift Linda Benoist, A new-generation device for patients with POSA
 • Visitatietraject van start in 2020

  Na veel voorbereidend werk door bestuur, accreditatiecommissie en consilium, zal per 2020 afgestapt worden van de huidige manier van herregistratie tot tandheelkundig slaapgeneeskundige NVTS. Per 1 januari 2020 zal namelijk overgegaan worden op een systeem van visiteren. Dit in navolging van de besluiten van de afgelopen ledenvergaderingen. De kandidaat zal na aanleveren van de gewenste … Lees verder Visitatietraject van start in 2020
 • Aanbod MRA casuïstiek in Zeeland

  In Zeeland is een ernstig tekort aan NVTS geaccrediteerde slaapgeneeskundigen. Om aan de casuïstiek eis te voldoen die voor NVTS accreditatie nodig is in Zeeland een nieuwe plaats aangemeld bij collega J. Castelein.  Hij zal in zijn praktijk als mentor optreden voor een kandidaat die reeds geslaagd is voor het theoretisch examen. We noemen dit … Lees verder Aanbod MRA casuïstiek in Zeeland
 • NVTS praktijkvisitatie

  Het NVTS-bestuur is verheugd aan te kondigen dat in 2020 gestart gaat worden met de praktijkvisitaties bij geaccrediteerde NVTS-leden. Deze visitatie gaat onderdeel uitmaken van de vijfjaarlijkse herregistratieprocedure. Bij de voorbereidingen van het visitatieproject waren de volgende NVTS-leden betrokken: Dimitri Dietvorst Stans Goedhart Mirjam Hegge Fokko Huisman Jan Willem Hylkema Peter Lamark Sjoerd Lobach Hans de … Lees verder NVTS praktijkvisitatie