Nieuws

 • Internationaal

  Onze relatie met de EADSM (affiliated membership), zal binnenkort onder de aandacht worden gebracht. In september en oktober worden interessante webinars georganiseerd. Meer informatie zal binnenkort volgen. Daarnaast organiseren onze zuiderburen twee interessante congressen aankomende tijd: iBEDSSMA 10 oktober Apneuvereniging vlaanderen 17 oktober in Antwerpen
 • Visitaties

  Vanwege de corona-pandemie zijn de visitaties, voor degenen die geheraccrediteerd moeten worden uitgesteld tot nader order. De betrokkenen zijn hiervan op de hoogte gebracht.
 • Federatie Tandheelkundige Wetenschappelijke Vereniging (FTWV)

  De afgelopen weken is er druk vergaderd met de verschillende wetenschappelijke tandheelkundige verenigingen over het voortbestaan van het KiMo, door Wouter van Nood, Miranda Wetselaar en Maurits de Ruiter. Op 30 mei 2020 is er naar u een enquête verstuurd met als doel om uw mening globaal te verkennen. Dit heeft als resultaat gehad dat … Lees verder Federatie Tandheelkundige Wetenschappelijke Vereniging (FTWV)
 • Zinnige Zorg

  Begin dit jaar vertegenwoordigden Wendy van Nassau en Maurits de Ruiter de NVTS bij het project ’Zinnige Zorg‘. Het doel van dit project is om de algehele keten rondom de slaapgeneeskunde kritisch te bekijken. Daarnaast wordt er onderzocht of er verbeteringen mogelijk zijn met betrekking tot kostenbesparing. Afsluitend zal er gekeken worden naar verbeteringen omtrent … Lees verder Zinnige Zorg
 • Herstructurering & Talentontwikkeling

  De herstructurering van de commissies is in volle gang. Afgelopen 6 juni heeft een zeer geslaagde heidag plaatsgevonden met het huidige bestuur en nieuwe enthousiaste kandidaat-bestuursleden. Het huidige bestuur bestaat uit Miranda Wetselaar (penningmeester), Dimitri Dietvorst (portefeuille accreditatie), Mirjam Neuteboom (secretaris) en Maurits de Ruiter (voorzitter). Van hen zullen Mirjam en Dimitri op de aankomende … Lees verder Herstructurering & Talentontwikkeling
 • Enquête over het ontwikkelen van richtlijnen

  Graag verneemt het bestuur van de NVTS (op heel korte termijn) uw mening over het ontwikkelen van richtlijnen voor de tandarts algemeen practicus. Richtlijnen dienen de kwaliteit van de beroepsuitoefening te verbeteren. KIMO verzamelt en produceert sinds 2016 richtlijnen voor de tandheelkunde. De afgelopen jaren werd KIMO gefinancierd door VWS (50%) en de beroepsverenigingen KNMT … Lees verder Enquête over het ontwikkelen van richtlijnen
 • NVTS in gesprek met – bijzonder hoogleraar Nico de Vries –

  Met veel trots delen wij met jullie het allereerste diepte-interview, gehouden met niemand minder dan bijzonder hoogleraar Nico de Vries. Het interview is een overzicht geworden rondom het verleden en het heden van de leerstoel “tandheelkundige slaapgeneeskunde”, met een persoonlijk tintje! Klik hier voor het artikel. Namens de NVTS wensen wij jullie, ondanks alles, hele … Lees verder NVTS in gesprek met – bijzonder hoogleraar Nico de Vries –
 • Het 12e NVTS congres is definitief verplaatst naar 1 en 2 oktober 2020

  Gezien de huidige maatregelen omtrent de pandemie van het coronovirus (Covid-19), is het 12e congres van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde verplaatst naar 1 en 2 oktober. Het is, met dank aan alle betrokken partijen en sprekers, gelukt om het congres en de pre-conference course in zijn geheel te verplaatsen. Wij hopen dat u … Lees verder Het 12e NVTS congres is definitief verplaatst naar 1 en 2 oktober 2020
 • Update Research Grant NVTS

  Er zijn al een aantal interessante reacties binnen gekomen op de oproep voor de NVTS Research Grant. Aan allen veel dank voor de inzending. Wij hopen dat de aanmeldingen binnen blijven komen. De nieuwe deadline voor inzendingen is verplaatst naar vrijdag 25 september 2020. Klik hier voor meer informatie over de NVTS Research Grant.
 • Vertraging voor de visitaties

  Vanaf 1 januari 2020 is er gestart met de visitatie als vast onderdeel bij een her-accreditatie procedure. De verwachting is dat dit jaar ongeveer 10 visitaties zullen gaan plaatsvinden, afhankelijk van het aantal gewenste her-accreditaties. Echter, ook de visitaties zijn sinds de uitbraak van het coronavirus on hold gezet. Ondanks dat het de intentie is … Lees verder Vertraging voor de visitaties