Nieuws

 • Talentontwikkeling

  In de vorige nieuwsbrief is er een oproep gedaan om nieuwe leden aan te sporen, actief deel te nemen aan commissies en/of het bestuur. Als bestuur willen wij actief bijdragen aan talentontwikkeling. Middels dit bericht, willen wij enthousiaste leden betrekken in de organisatie en in de wetenschap. We zijn dus op zoek naar nieuwe mensen, … Lees verder Talentontwikkeling
 • Heeft u nieuws?

  Heb jij zelf een leuk nieuwtje, of ben jij op wat interessants gestuit? Mail het dan naar info@nvts.nl o.v.v. nieuwsbrief, en wie weet vindt u uw bijdrage terug in de aankomende nieuwsbrief! Kijk voor meer informatie op: https://nvts.nl/heeft-u-nieuws
 • 12e NVTS congres 1 en 2 oktober 2020

  Op de pre-conference course donderdag 1 oktober komen de bijwerkingen en complicaties van het mandibulair repositie apparaat aan bod en is er ruimte om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Op vrijdag 2 oktober houden wij ons twaalfde jaarcongres. Er is een gevarieerd programma samengesteld, met als centraal thema ‘Het Slaapteam van verschillende kanten … Lees verder 12e NVTS congres 1 en 2 oktober 2020
 • Accreditatie examen NVTS, datum donderdag 1 oktober 2020

  De NVTS biedt tandartsen en tandartsspecialisten de mogelijkheid om zich te laten accrediteren als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS. Accreditatie bij de NVTS maakt uw werk als tandarts of tandarts-specialist op het gebied van tandheelkundig slaapgeneeskundige nog waardevoller. Het is een erkenning voor de kwaliteit van uw werk. Op donderdag 1 oktober 2020 is er weer een … Lees verder Accreditatie examen NVTS, datum donderdag 1 oktober 2020
 • Basiscursus Polysomnografie Kempenhaeghe 16 en 17 november 2020

  Het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe biedt een tweedaagse Basiscursus Polysomnografie aan op maandag 16 november en dinsdag 17 november 2020. Tijdens deze cursus wordt het beoordelen van een polysomnografisch onderzoek theoretisch uitgelegd met daarna uitgebreide mogelijkheid tot scoren in duo’s onder supervisie met persoonlijke begeleiding. De internationale scoringsstandaard van de AASM (laatste versie) wordt … Lees verder Basiscursus Polysomnografie Kempenhaeghe 16 en 17 november 2020
 • Internationaal

  Onze relatie met de EADSM (affiliated membership), zal binnenkort onder de aandacht worden gebracht. In september en oktober worden interessante webinars georganiseerd. Meer informatie zal binnenkort volgen. Daarnaast organiseren onze zuiderburen twee interessante congressen aankomende tijd: iBEDSSMA 10 oktober Apneuvereniging vlaanderen 17 oktober in Antwerpen
 • Visitaties

  Vanwege de corona-pandemie zijn de visitaties, voor degenen die geheraccrediteerd moeten worden uitgesteld tot nader order. De betrokkenen zijn hiervan op de hoogte gebracht.
 • Federatie Tandheelkundige Wetenschappelijke Vereniging (FTWV)

  De afgelopen weken is er druk vergaderd met de verschillende wetenschappelijke tandheelkundige verenigingen over het voortbestaan van het KiMo, door Wouter van Nood, Miranda Wetselaar en Maurits de Ruiter. Op 30 mei 2020 is er naar u een enquête verstuurd met als doel om uw mening globaal te verkennen. Dit heeft als resultaat gehad dat … Lees verder Federatie Tandheelkundige Wetenschappelijke Vereniging (FTWV)
 • Zinnige Zorg

  Begin dit jaar vertegenwoordigden Wendy van Nassau en Maurits de Ruiter de NVTS bij het project ’Zinnige Zorg‘. Het doel van dit project is om de algehele keten rondom de slaapgeneeskunde kritisch te bekijken. Daarnaast wordt er onderzocht of er verbeteringen mogelijk zijn met betrekking tot kostenbesparing. Afsluitend zal er gekeken worden naar verbeteringen omtrent … Lees verder Zinnige Zorg
 • Herstructurering & Talentontwikkeling

  De herstructurering van de commissies is in volle gang. Afgelopen 6 juni heeft een zeer geslaagde heidag plaatsgevonden met het huidige bestuur en nieuwe enthousiaste kandidaat-bestuursleden. Het huidige bestuur bestaat uit Miranda Wetselaar (penningmeester), Dimitri Dietvorst (portefeuille accreditatie), Mirjam Neuteboom (secretaris) en Maurits de Ruiter (voorzitter). Van hen zullen Mirjam en Dimitri op de aankomende … Lees verder Herstructurering & Talentontwikkeling