Congres 2021 & Bestuur


Congres, examen en basiscursus MRA

Ondanks alle corona-perikelen was, dankzij de inzet van de congrescommissie, het NVTS congres op 1 en 2 oktober een succes! U kunt op het besloten gedeelte van de website een fotoreeks vinden. Aankomend jaar zal het congres, zoals vanouds, in het voorjaar plaatsvinden en wel op vrijdag 9 april. Op donderdag 8 april zal het examen plaatsvinden. Tevens zal op 12 maart de basiscursus MRA ‘Mandibulair Repositie Apparaat’ plaatsvinden, gegeven door Aarnoud Hoekema, MKA-chirurg & Michiel Doff, MKA-chirurg. Meer informatie zal volgen via onze digitale kanalen. 

Bestuursleden

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Enkele bestuursleden nemen afscheid en er heeft zich nieuw talent aangemeld. Deze mensen zetten zich al enkele maanden in voor de NVTS en in deze nieuwsbrief geven we hen graag een podium, om zich te introduceren. Daarnaast hebben de oud-bestuursleden een stuk geschreven, ter afscheid.

Introductie Wendy van Nassau, vice voorzitter
Introductie Wouter van Nood, secretaris
Introductie Liesbeth Rooyer-Sanches, bestuurslid
Introductie Alexander Verhelst, bestuurslid
Oud-bestuurslid Mirjam Neuteboom
Oud-bestuurslid Dimitri Dietvorst