Congres en Algemene Ledenvergadering


De congrescommissie 2020 is druk bezig om het geannuleerde congres, op aangepaste wijze door laten te gaan op 1 en 2 oktober 2020, in de Tinfabriek te Naarden. Voorafgaand aan het congres zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden. Op één spreker na, hebben alle sprekers toegezegd te komen. Er zal een aangepast draaiboek voor alle deelnemers zijn. Hierbij kunt u denken aan meer ruimte voor de koffie-, lunch- en theepauze en de sprekerswisselingen in verband met de anderhalve meter regel. Daarnaast wordt er aan een alternatief plan gewerkt, mocht het congres door een tweede coronagolf niet door gaan. Wij hopen u allemaal weer te zien in oktober!

De Congrescommissie bestaat uit Jan Willem Hylkema, Miranda Wetselaar en Maurits de Ruiter, met ondersteuning van Marinka Hylkema.