Controleer uw gegevens op de website

Op de website staat in het besloten deel o.a. de ledenadministratie. Het is van groot belang dat we de juiste gegevens van u hebben.  Als u geaccrediteerd bent zijn bovendien uw adres en website door eenieder via het landkaartje op te vragen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het adres te controleren en indien nodig aan te passen.

Om uw gegevens in te zien en zo nodig te wijzigen kunt u op www.nvts.nl inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
We gebruiken uw huisadres en emailadres ook voor de financiële administratie, tenzij u ons laat weten dat u voor facturen (en herinneringen) een ander adres wilt aanhouden.
Als het niet lukt om in te loggen of als u andere vragen of opmerkingen over de website heeft, dan kunt u dat natuurlijk aan ons doorgeven via info@nvts.nl.