De vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezig houdt met het bevorderen en verbreden van de kennis der tandheelkundige slaapgeneeskunde.

De NVTS richt zich vooral op slaapstoornissen die te maken hebben met de relatie mond, kaak en ademhaling en de hulpmiddelen om die te verhelpen. Tandheelkunde en kaakchirurgie spelen een steeds belangrijkere rol in de behandeling van deze slaapstoornissen. De NVTS draagt zorg voor accreditatie en registratie van Slaapgeneeskundige Tandartsen, Kaakchirurgen en Orthodontisten, die zich bekwaamd hebben in slaapstoornissen en de behandeling daarvan.
De nadruk ligt op het delen van kennis van snurk- en/of apneuklachten en de behandeling hiervan door middel van een mandibulair repositie apparaat (MRA ).

Minimaal één keer per jaar organiseert de vereniging een Wetenschappelijk Congres met een Algemene Ledenvergadering. Daarnaast zijn er nieuwsbrieven waarmee leden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de tandheelkundige slaapgeneeskunde op de hoogte worden gehouden.

Missie NVTS
Onze missie is om de gezondheidslast als gevolg van slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen maximaal te reduceren, vanuit een tandheelkundige of tandheelkundig-specialistische expertise, in samenwerking met andere relevante betrokkenen.

Onze doelstellingen
Het bevorderen en verbreiden van de kennis van de tandheelkundige slaapgeneeskunde.
Het dienstbaar maken van deze kennis aan de praktijk, de volksgezondheid en het onderwijs.
Contacten onderhouden met verenigingen en organisaties die geïnteresseerd zijn in slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen.
Het bevorderen en ondersteunen van werkzaamheden van haar leden.

Contact
Contact verloopt via Organisatie Adviesbureau Schmitz.
Het postadres is Postbus 31441, 6503 CK  Nijmegen. Telefoon 024 354 04 79

Disclaimer

Algemene Voorwaarden NVTS

Ons bestuur

 • Drs. M.H.T. de Ruiter

  , voorzitter
 • Mw. Drs. W. van Nassau

  , vice voorzitter
 • Mw. Drs. M.J.M. Wetselaar-Glas

  , penningmeester
 • Drs. W. van Nood

  , secretaris
 • Drs. A. Verhelst

  , lid
 • Mw. Drs. L. Rooyer-Sanches

  , lid

Onze commissies:

Consilium
Mw. Drs. L. Rooyer-Sanches
Drs. D.P. Dietvorst
Drs. S.R. Lobach

Examencommissie
Drs. R. Goey, voorzitter
Mw. Drs. J.A.M. Uniken Venema
Drs. J.A.M. Verhelst

Marketing en communicatie
Drs. W. (Wouter) van Nood

Commissie belangen
Mw. drs.  B.T. van Nassau
Mw. drs.  A.C.F. Karsten
Drs. E. van Heeswijk

Kas
Drs. M.J.M. Wetselaar-Glas, linking pin bestuur, geen lid commissie
Drs. M.J. Allessie, voorzitter
Drs. N.G. Abrahams

NVTS-Academy
Drs. M.H.T. de Ruiter
Dr. A. Hoekema
Dr. M.H.J. Doff

Ereleden:
Drs. F. de Vries
Dr. H.J. Remmelink
Dr. A. Hoekema