Federatie Tandheelkundige Wetenschappelijke Vereniging (FTWV)


De afgelopen weken is er druk vergaderd met de verschillende wetenschappelijke tandheelkundige verenigingen over het voortbestaan van het KiMo, door Wouter van Nood, Miranda Wetselaar en Maurits de Ruiter. Op 30 mei 2020 is er naar u een enquête verstuurd met als doel om uw mening globaal te verkennen. Dit heeft als resultaat gehad dat er nu een eenduidig standpunt is vanuit de FTWV. Met dit standpunt zal de FTWV, samen met de KNMT en de ANT, over de toekomst van het KiMO verder in gesprek gaan. Zodra er meer bekend is, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.