Gezocht: nieuwe “meesters” voor de meester-gezel constructie


Omdat vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland enkel MRA’s vergoeden aan patiënten welke dit laten uitvoeren bij een NVTS geaccrediteerde behandelaar, wordt het steeds moeilijker voor geslaagden van het NVTS examen om te voldoen aan het praktisch deel van hun accreditatietraject. Zij verkeren feitelijk in een duivelse loop: werken aan je praktisch gedeelte om te accrediteren terwijl men voor de praktijk accreditatie vereist.

Voor de Meester-Gezel constructie zoekt het bestuur enthousiaste (reeds geaccrediteerde) NVTS leden met voldoende casuïstiek in hun praktijk die een gezel (geslaagd voor zijn NVTS-examen), vrijwillig de kans willen bieden om binnen de gestelde termijn van 6 maanden aan het praktisch deel te kunnen voldoen. Hiertoe komt de Gezel naar de praktijk van de Meester en behandelt daar op locatie naar die praktijk verwezen OSA-patiënten met een MRA.

Wat doet het NVTS bestuur voor U?
– Wij zorgen voor de meester-gezel-koppeling met inachtneming van toekomstig concurrentiebeding.
– Wij zorgen voor een schriftelijke overeenkomst tussen Meester en Gezel.
– Wij zorgen voor een schriftelijke evaluatie na afloop voor beide partijen.
– Wij bieden de Meester na ieder volbracht Meester-Gezeltraject een gratis NVTS-congres aan.

Bent U die enthousiaste Meester die het leuk vindt om een collega NVTS -lid te helpen op weg naar zijn accreditatie? Meld u dan aan via info@nvts.nl

Bent U de collega die het NVTS examen gehaald heeft en graag Gezel wil worden om op tijd de casuistiek in orde te hebben ter accreditatie? Meld u dan aan via info@nvts.nl