Heeft u nieuws?

Publiceren op deze site?

Bent u een organisatie die een interessant bericht voor de leden van onze vereniging heeft? Dan kunt u ons uw tekst en een relevante afbeelding aanleveren, voor plaatsing op deze site en in onze periodieke nieuwsbrief.

Aangeleverde teksten dienen te worden opgebouwd als een persbericht/krantenbericht in platte tekst (Word of HTML) en de volgende kenmerken te hebben:

. één kopje van 20 tot 40 posities

. één introtekst (wervende samenvatting van het bericht) van circa 40 woorden

. een bodytekst van liefst niet meer dan 250 woorden

. alleen kale tekst, één lettertype, één fontgrootte, geen plaatjes in de tekst, e.d.

. bij een lange bodytekst zijn tussenkopjes (in vet) mogelijk

. behalve de tekst dient altijd een goede en relevante afbeelding aangeleverd te worden en liefst twee. Deze dient als bijlage (grafisch bestand, bij voorkeur JPG en minimaal 150Kb) bij uw mail gevoegd te worden (en dus niet tussen de tekst geplaatst te zijn).

Het gehele artikel dient beschrijvend te zijn en niet in de ‘wij-vorm’ opgesteld te zijn (*). Berichten kunnen zonder opgaaf van reden door de NVTS geweigerd worden. Commerciële boodschappen worden niet geplaatst.