Herregistratie en verlengen van accreditatie

Alle NVTS-geaccrediteerden die in 2015 geaccrediteerd zijn moeten verlenging van hun accreditatie aanvragen. De accreditatie van de NVTS-geaccrediteerd tandheelkundig slaapgeneeskundige wordt verstrekt voor de tijdsduur van 5 jaar.  Zo niet dan vervalt hun NVTS-accreditatie. De datum van accreditatie en verlenging is voor iedereen in zijn eigen profiel zichtbaar.
In januari 2019 is derde groep geaccrediteerde NVTS collega’s geherregistreerd.
Deze collega’s zullen binnenkort een nota van € 300,- ontvangen voor de nieuwe accreditatie periode van vijf jaar.

Zie hoe verlengen van accreditatie.

De aanvraag dient u op te sturen naar  info@fickenlobach.nl