Introductie sprekers dag 1 NVTS congres 2 april 2020

Klik hier voor meer informatie en hier voor inschrijven. Wij kijken ernaar uit om u op 2 en 3 april te verwelkomen in De Tinfabriek te Naarden!

Manfred Leunisse, orthodontist

Onderwerp presentatie: Orthodontische correctie na MRA complicaties

Het jarenlang gebruik van een MRA bij patiënten met een slaapapneu veroorzaakt ernstige gebitsschade en orthodontische problemen. Zodra een MRA het gewenste effect heeft bereikt zal gezocht moeten worden naar een permanente oplossing om de patiënt weer ongestoord te kunnen laten slapen. Deze problematiek zal tijdens deze lezing uitgebreid aan bod komen. Manfred Leunisse studeerde in 1987 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam. In 1989 startte hij met zijn specialisten opleiding orthodontie aan het ACTA. Deze opleiding rondde hij in 1993 af, waarna hij zich als orthodontist vestigde te Rotterdam. Zijn interesse gebieden zijn gebitstraumata, gebitsslijtage en aangeboren tandheelkundige afwijkingen.

Simone Gouw, fysiotherapeut
Onderwerp presentatie: Orofaciale therapie na MRA

Omschrijving: Pijn en disfunctie van het kauwstelsel komt veel voor en kan zeer hinderlijk zijn in het dagelijks leven, maar óók bij de behandeling met een MRA. In deze voordracht worden de meest voorkomende TMDs, in relatie tot MRA-gebruik, de herkenning en behandeling hiervan uiteengezet. Dr. Simone Gouw is sinds 2009 werkzaam als orofaciaal en psychosomatisch fysiotherapeut in een grote paramedische praktijk in Utrecht, waar zij zowel laag- as hoog-complexe orofaciale klachten diagnosticeert en behandeld.

Evert van Tongeren, tandtechnicus
Onderwerp presentatie: MRA – Technische aspecten

Overzicht van het productieproces. Belangrijkste knelpunten en mogelijke aanpassingen tijdens de serviceperiode. Lab Manager / senior-tandtechnicus bij Goedegebuure Somnomed-Arnhem.

Jeanne Baggen en HP Volkers, tandartsen
Onderwerp presentatie: Failures en rariteiten in de MRA praktijk

Failures en rariteiten in de MRA praktijk worden besproken door Jeanne Baggen en HP Volkers. Als tandarts-gnatholoog, werkt Jeane Baggen reeds 6 jaar in een verwijspraktijk voor parodontologie/implantologie /endodontologie en gnathologie in Nijmegen. Zij werkt op het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en is bezig met een promotieonderzoek over TMD-pijn en neuropathische pijn. HP Volkers werkt 3 dagen in zijn algemene praktijk in Maarssen. Twee dagen werkt hij als tandarts gnatholoog in het CBT in het St Antonius ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein.