Kerstgroet

Beste leden,

Graag wil ik u namens het Bestuur van de NVTS bedanken voor het mogelijk maken van onze vereniging en dank uitspreken aan alle leden die het afgelopen jaar actief zijn geweest. De vereniging is wederom het afgelopen jaar gegroeid en tientallen mensen hebben zich ingezet op de verschillende gebieden, zoals accreditatie, wetenschap en communicatie. Daarnaast kijken we terug op een prachtig congres met meer dan 100 deelnemers.

Het aankomende jaar zijn er mooie vooruitzichten: er zal een herstructurering plaatsvinden van de bestaande commissies en ook het bestuur zal zich vernieuwen. Daarnaast zal er vanaf 2020 via verschillende media-kanalen informatie naar u toekomen en is de laatste hand gelegd aan het format voor de heraccreditatie. Tevens zullen de visitaties begin 2020 van start gaan. Tot slot zal op 2 en 3 april de 12de editie van het NVTS-congres plaatsvinden, met als thema ‘’Het slaapteam’’. Gastspreker Erik van Muiswinkel zal daar zijn licht op de tandheelkundige slaapgeneeskunde laten schijnen. Ik hoop u weer in grote getalen te kunnen begroeten.

Zie NVTS congres 2020

Gezien alle ontwikkelingen van afgelopen jaren en de vooruitzichten van het aankomende jaar, kan men enkel concluderen: Onze vereniging groeit en bloeit en zal zich met nieuwe gezichten gaan inzetten voor uw belangen.

Ik wens u allen fijne kerstdagen en een gezond nieuwjaar.

Met hartelijke groet,
Maurits de Ruiter
Voorzitter NVTS