Lidmaatschap informatie

Hoe word ik lid
De vereniging kent gewone-, buitengewone-, student-, ere- en rustende leden. Tandartsen en tandartsspecialisten kunnen gewoon lid worden. Tandheelkunde studenten kunnen student lid worden. Personen met interesse in de doelstellingen van de vereniging kunnen buitengewoon lid worden. Klik onderaan de pagina op de link voor het aanvragen van het lidmaatschap. Nieuwe (kandidaat-)leden worden steeds in de nieuwsbrief  aangekondigd, waarna er een bezwaartermijn van twee weken geldt. Na goedkeuring van inschrijving kunt u direct gebruik maken van de faciliteiten en ondersteuning van de NVTS.

Gewoon lidmaatschap
Gewone leden kunnen worden zij, die hetzij volgens de Nederlandse wet de bevoegdheid van tandarts of tandarts-specialist hebben verkregen, hetzij deze bevoegdheid hebben verkregen op grond van een door de bevoegde Nederlandse autoriteiten erkend buitenlands diploma.
Voor 2016 bedraagt de jaarlijkse contributie voor het gewone lidmaatschap €100.

Student-lidmaatschap
Studenten in de tandheelkunde, ingeschreven aan een Nederlandse universiteit, kunnen als student-lid tot de vereniging toetreden.
Voor 2016 bedraagt de jaarlijkse contributie voor het student-lidmaatschap €20.

Buitengewoon lidmaatschap
Buitengewone leden kunnen worden personen met interesse in de doelstellingen van de vereniging, die geen gewoon lid kunnen worden en die geen student in de tandheelkunde zijn.
Voor 2016 bedraagt de jaarlijkse contributie voor het buitengewone lidmaatschap €100.

Statuten en Huishoudelijk reglement
Klik hier voor de statuten van de NVTS en het huishoudelijk reglement.

Naar het aanmeldformulier
Klik hier om u als lid aan te melden.