Literatuurbundel accreditatie

De aanvullende literatuurbundel met wetenschappelijke artikelen is te bestellen door onderstaand bestelformulier in te vullen. De kosten van de reader zijn € 27,50. Graag het bedrag overmaken op rekeningnummer NL67ABNA0503987492 tnv penningmeester NVTS onder vermelding van naam, adres en ‘bestelling literatuurbundel accreditatie’.
U ontvangt op het opgegeven emailadres de bevestiging van uw bestelling.
Na ontvangst van het bedrag zal de literatuurbundel zsm worden toegestuurd.

MV
captcha