Syllabus accreditatie

De aanvullende syllabus (literatuurbundel) met wetenschappelijke artikelen is te bestellen door onderstaand bestelformulier in te vullen. De kosten van de syllabus zijn € 40,00. Graag het bedrag overmaken op rekeningnummer NL67ABNA0503987492 tnv penningmeester NVTS onder vermelding van naam, adres en ‘bestelling syllabus accreditatie’.
U ontvangt op het opgegeven emailadres de bevestiging van uw bestelling.
Na ontvangst van het bedrag zal de syllabus zsm worden toegestuurd.

MV