Nieuwe leden 2020


In 2020 hebben 14 collega’s een verzoek ingediend om lid te mogen worden van de NVTS. Tegen hun lidmaatschapsaanvraag kunt u schriftelijk (gemotiveerd) bezwaar indienen bij het secretariaat van de NVTS, tot twee weken vanaf heden. Na het verstrijken van deze periode worden zij definitief lid van de vereniging.

Het volledige artikel met de nieuwe leden vindt u hier op de NVTS website in het besloten gedeelte.