Nieuwjaarsgroet NVTS

Beste NVTS-leden,
Allereerst een heel voorspoedig en gezond 2019 voor jullie allen.
Zowel op maatschappelijk niveau, als in ziekenhuizen, huisarts- en tandartspraktijken, komt steeds meer aandacht voor de aandoening OSA. Patiënten met klachten ervaren dat zij door de zorgverleners steeds beter worden begrepen en gehoord.
Inmiddels is er een diversiteit aan slaapklinieken, slaapstraten en slaapcentra, waarbinnen neurologen, KNO-artsen, longartsen en in OSA gespecialiseerde tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen actief met elkaar samenwerken.
Er is op dit moment veel aandacht voor screening en diagnostiek van OSA-patiënten.
De huisartspraktijk lijkt de aangewezen locatie hiervoor, maar voor actieve screening kan men zich ook de tandartspraktijk als setting voorstellen. De hulp van valide vragenlijsten en bijvoorbeeld aanvullende informatie, met name door pulsoximetrie, is op dit moment het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek (zie ook onze pre-course op 4 april in Naarden). De behandeling van OSA-patiënten lijkt steeds meer een patiënt-specifieke benadering te krijgen, ‘tailor made medicine’. De in OSA gespecialiseerde tandarts (-specialist) lijkt bij uitstek de aangewezen begeleider van deze behandelwijze.
Ook vanuit Zorginstituut Nederland is specifieke interesse in OSA. Met het project Zinnige Zorg wordt een veelvoud aan onderwerpen kritisch tegen het licht gehouden inzake het nut van de verschillende diagnostische mogelijkheden en therapieën. De afgelopen periode is de therapie voor asymptomatische OSA-patiënten met een ernstige co-morbiditeit aan bod gekomen. Oftewel, is CPAP, een MRA, of chirurgie geïndiceerd bij patiënten die géén klachten van slaperigheid hebben, maar wel vanuit een co-morbiditeit, zoals hartfalen, recht hebben op behandeling voor OSA? De onderzoeksvragen worden samengesteld in overeenstemming met enkele OSA-experts vanuit de verschillende disciplines. Het onderzoek zelf wordt verricht door een extern onderzoeksbureau, in dit geval Cochrane Nederland. De NVTS neemt actief deel aan deze bijeenkomsten en de eerste resultaten zijn eind 2019 te verwachten.
Als laatste wil ik jullie graag wijzen op ons congres van 4 en 5 april aanstaande.
De pre-course (4 april) behandelt het onderwerp pulsoximetrie. Vrijdag (5 april) begint met de algemene leden vergadering, waarna verschillende gerenommeerde sprekers u zullen bijpraten over de laatste ontwikkelingen.
Voor meer informatie en inschrijven, klik hier.
Ik hoop u graag op een of beide dagen te mogen begroeten.
Met hartelijke groet, mede namens het gehele NVTS-bestuur,
Maurits de Ruiter
Voorzitter