NVTS Basiscursus MRA vrijdag 19 oktober 2018

Op vrijdag 19 oktober 2018 zal weer de jaarlijkse NVTS Basiscursus MRA gegeven worden.
De docenten zijn Aarnoud Hoekema en Michiel Doff.

Kosten:
Deelname aan deze cursus kost € 575,‐ per persoon.

Tijdstip 09.00 – 21.00 uur
Locatie volgt.

Meer informatie en aanmelding voorlopig via info@nvts.nl

Voorlopig programma

Inleiding Basiscursus “Mandibulair Repositie Apparaat”
Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een slaapgerelateerde ademhalingsstoornis
niet alleen een vergroot gevaar voor eigen gezondheid kunnen vormen, maar ook voor de medemens. Welke bijdrage kunt u als mondzorgverlener leveren omdeze gevaren te verkleinen?
Velen van u hebben gehoord van het Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Dat het een therapeutisch apparaat is dat wordt ingezet bij slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen
is waarschijnlijk ook wel bekend. En wat weet u verder ….. ?
Tijdens deze cursus willen wij u op de hoogte brengen van de problematiek, symptomatologie en epidemiologie van de slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen.
Kunt u een patiënt met een Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) herkennen?
Ook zullen de diagnostiek en de diverse behandelmogelijkheden worden besproken.
Voor u als mondzorgverlener is vooral de MRA interessant. Wat doet het en doet het dat ook goed? En hoe zit het met de neveneffecten en therapietrouw? Op welke wijze kan ik daarmee in de algemene (of ook gespecialiseerde/gedifferentieerde) praktijk geconfronteerd worden? En hoe kan ik mijn patiënt helpen?
Tijdens de hands-on workshop zullen de docenten u leren hoe u een consult met betrekking tot slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen kunt vormgeven. Vervolgens
krijgt u handreikingen hoe u vervolgens een MRA kunt “aanmeten” en laten vervaardigen in een tandtechnisch laboratorium.
Kortom een cursus waarbij u niet in slaap zult vallen en waarna u in staat zult zijn bovenstaande vragen en meer te beantwoorden.
De cursus zal bovendien als goede basis dienen voor de accreditatie als ‘Erkend Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS’.