NVTS Kerstgroet


Beste leden,

De kortste dagen van het jaar naderen ons weer en op het moment van schrijven, zijn we
nog niet klaar met het coronavirus. Ondanks dat dit virus een grote stempel op het jaar heeft
gedrukt, kunnen we terugkijken op een geslaagd jaar voor de NVTS.

De herstructurering is in volle gang, waarbij nieuwe leden toegetreden zijn tot het bestuur
en ook tot de verschillende commissies. Dat is te merken aan de vele frisse en nieuwe
idee├źn over hoe we samen met elkaar binnen de NVTS de toekomst kleur gaan geven. Denk
hierbij aan de nieuwe communicatie-commissie, de hernieuwde aanpak van onze belangen
bij de zorgverzekeraars, de start van de (her)accreditatie met visitatie, een nieuw
accreditatie-examen en tot slot de uitbreiding op het gebied van nascholing en wetenschap
via de NVTS Academy.

Tevens was ons congres op 1 en 2 oktober een groot succes. Ondanks alle destijds geldende
coronamaatregelen, is het de congrescommissie gelukt om inhoudelijk goede voordrachten
te vinden. En ook de organisatie op locatie en via multimedia, liep goed. Ik kijk uit naar het
congres in 2021.

Laten we samen met elkaar werken aan een goede toekomst voor onze vereniging. Namens
het bestuur, wens ik u fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021.

Maurits de Ruiter
Voorzitter NVTS