Oud bestuurslid Dimitri Dietvorst


In 2011, tijdens het eerste NVTS examen, werd er gevraagd of je ook geïnteresseerd was om je voor de NVTS in te zetten. Na een bevestigend antwoord mijnerzijds werd ik samen met het beste wat Brabant te bieden heeft, Sjoerd Lobach, gebombardeerd tot examencommissie. Grappend stelden we ons ten doel het examen een hogere moeilijkheidsgraad te gaan geven, door de eerstvolgende versie in een Noord-Koreaans dialect af te gaan nemen. Wegens de dyslectie van Sjoerd, bleek dit echter geen haalbare kaart. Dat we het examen langzamerhand wat wilden veranderen, daar waren we het wel over eens. De inhoud diende zich naar onze smaak meer toe te spitsen op de (algemene) praktijk. Het zorgpad is hier uiteindelijk mede een leidraad in geweest.

Dit zorgpad dient natuurlijk niet alleen de eerste aanzet, maar ook het vervolg van een accreditatie. 4 jaar na de start van onze commissie, zouden de eerste geaccrediteerde leden (waaronder wij zelf) opnieuw geaccrediteerd dienen te worden. Volgens de statuten zou er alleen sprake zijn van het overleggen van een gespecificeerd aantal casus en bewijs van voldoende bij- en nascholing. Erg mager. De vereniging groeide en elk jaar accrediteerden we nieuwe enthousiaste collega’s. Maar er kwamen ook meer wetenschappelijke resultaten over MRA behandelingen en eventuele alternatieven en werden bijvoorbeeld verzekeraars kritischer. De roep om een beter te waarborgen kwaliteit werd kortom groter. Dit was de reden waarom men mij in 2013 heeft gevraagd in het bestuur van de NVTS plaats te nemen, waar ik tijdens de ALV van 2014 in ben geïnstalleerd. Mijn portefeuille zou “accreditatie en heraccreditatie” zijn. Als NVOI geregistreerd tandarts, viel mij op dat de NVOI, opererend als eenzelfde soort subvereniging, de lat voor wat betreft registratie en herregistratie hoger heeft liggen. Via cursussen bij het CBO en de KNMT kwamen we zo steeds dichter bij een NVTS-waardig traject om de kwaliteit van het handelen te waarborgen: een visitatie. Momenteel staat ons traject al een tijdje in de startblokken, maar een bepaald type zoönose heeft roet in het eten gegooid. Vooralsnog dus geen verslag voorzien van een foto met een lachende gevisiteerde, die een bos bloemen van de voorzitter van de accreditatiecommissie overhandigd krijgt ter ere van de eerste visitatie. Neen, in plaats daarvan moet u het met dit stukje tekst doen.

Vorig jaar heb ik besloten een stap terug te willen doen. Door verandering van werkomstandigheden, maak ik inmiddels geen MRA’s meer en dus achtte ik mij niet meer de juiste persoon om nog wel het aanspreekpunt in het bestuur te zijn voor visitatie/(her)registratie. Gelukkig heeft het bestuur in de persoon van Liesbeth, een enthousiaste vervanger gevonden met erg veel goede ideeën. Met haar ervaring denk ik dat ze de juiste persoon op de juiste plaats is.

Ik hoop dat ze zich met net zoveel plezier voor de NVTS inzet als ik heb gedaan. Moge het u allen goed gaan en wellicht tot ziens in uw praktijk!

Met vriendelijke groet,
D.P. Dietvorst

Introductie Wendy van Nassau, vice voorzitter
Introductie Wouter van Nood, secretaris
Introductie Liesbeth Rooyer-Sanches, bestuurslid
Introductie Alexander Verhelst, bestuurslid
Oud-bestuurslid Mirjam Neuteboom