Oud-bestuurslid Mirjam Neuteboom


Eind 2009 vroeg Hans de Vries, destijds bestuurslid NVTS, aan mij of ik interesse had in een functie binnen het NVTS bestuur. Na een paar maanden mee gekeken te hebben ben ik in april 2010 geïnstalleerd als bestuurslid. De andere leden (tandartsen en kaakchirurgen) kwamen uit de regio Amsterdam (Fokko Huisman), Midden Nederland (Jan Willem Hylkema) en Groningen (Aarnoud Hoekema en Michiel Doff). Omdat Hans en ik uit het zuiden kwamen was er een goede landelijke spreiding. We vergaderden een paar keer per jaar op locatie bij Jan Willem, die altijd zorgde voor een heerlijke maaltijd. Daarnaast hadden we telefonische vergaderingen die goed en strak verliepen onder het voorzitterschap van Aarnoud. Mijn taak was o.a. het verbeteren van de NVTS website en de communicatie. Nadat de site was aangepast bleken er steeds vaker problemen te zijn met het functioneren. Daarop werd besloten een geheel nieuwe site te bouwen met meer functionaliteiten. Deze werd in 2016 in gebruik genomen. Communicatie naar buiten toe zou met deze website ook beter moeten gaan.

In 2014 werd Paul Schmitz ambtelijk secretaris van de NVTS. Hij nam (en neemt) ons ontzettend veel werk uit handen. Met de nieuwe website werd hij de belangrijkste contactpersoon naar buiten toe. Maar nooit zonder te communiceren met het bestuur.

De vereniging kreeg het in de loop der jaren steeds drukker. Er waren actieve commissies, afspraken en belangrijke communicatie met zorgverzekeraars, contact met andere verenigingen, protocollen moesten worden opgesteld, vragen van leden moesten worden beantwoord, enz.

De website bevat veel informatie voor de leden. Ongeveer 1/3 van de leden maakt gebruik van de website, het overgrote deel helaas dus (nog) niet. Afgelopen jaar is Wouter van Nood, de LinkedIn pagina gaan opfrissen. Hier wordt veel nieuws van de vereniging gedeeld, ook aan niet-leden van de NVTS. De bekendheid wordt dus langzaamaan steeds groter.

In 2018 vertrokken de bestuursleden van het eerste uur. Ik nam de functie van Fokko over en werd secretaris. Maurits werd voorzitter en had de zware taak om de NVTS aan te sturen.

In 2019 wilde ik stoppen als bestuurslid maar omdat er nog geen aanmeldingen waren van nieuwe bestuursleden besloot ik nog even te blijven. Vervolgens vond de ALV in april 2020 geen doorgang vanwege Covid-19. Inmiddels waren er gelukkig een aantal nieuwe enthousiaste potentiële bestuursleden met veel nieuwe ideeën. Mijn zittende termijn werd extra lang, in totaal 10 ½ jaar, maar ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Ik ga voor de NVTS nog aan de slag als visiteur en als lid van de congrescommissie. Helemaal loslaten doe ik dus niet. Maar ik draag mijn bestuurs-stokje nu graag over aan Wouter van Nood. Ik wens het nieuwe bestuur heel veel succes en heb daar alle vertrouwen in.

Mvg
Mirjam Hegge-Neuteboom

Introductie Wendy van Nassau, vice voorzitter
Introductie Wouter van Nood, secretaris
Introductie Liesbeth Rooyer-Sanches, bestuurslid
Introductie Alexander Verhelst, bestuurslid
Oud-bestuurslid Dimitri Dietvorst