Persbericht Coronavirus

Beste leden en geïnteresseerden,

Zoals u wellicht heeft vernomen, zijn er extra maatregelen getroffen vanwege het Corona-virus. Dit heeft als gevolg dat het 12e congres van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkunde Slaapgeneeskunde (NVTS) helaas niet meer zal plaatsvinden op 2 en 3 april. Ook de algemene ledenvergadering en het examen voor de accreditatie zal niet doorgaan.

Het is onze intentie om het congres te verplaatsen naar donderdag 1 en vrijdag 2 oktober 2020. Meer informatie hierover zult u via onze digitale kanalen van ons ontvangen. Het examen wordt verplaatst naar 1 oktober.

Wij vragen u alvast met deze data rekening te houden.

Mocht u deze data verhinderd zijn dan kunt u contact opnemen via info@nvts.nl

Wij betreuren deze gebeurtenissen, maar de huidige situatie omtrent de volksgezondheid heeft de hoogste prioriteit.

Een goede gezondheid gewenst aan iedereen.

Met vriendelijke groet,

Maurits de Ruiter

Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde
E: m.deruiter@nvts.nl