Proefschrift Linda Benoist, A new-generation device for patients with POSA

Op maandag 9 december 2019 heeft Linda Benoist haar proefschrift getiteld “A new-generation device for patients with positional obstructive sleep apnea” verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is tijdens haar promotietraject begeleid door haar promotoren prof. dr. N. de Vries en prof. dr. J. de Lange.

De laatste decennia wordt een toename gezien in het aantal patiënten met obstructief slaapapneu (OSA). Deze toename heeft serieuze gevolgen voor de individuele patiënt, de maatschappij en de gezondheidszorg. Het behandelen van patiënten met OSA is niet alleen bedoeld om de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren maar ook om risico’s voor de gezondheid op lange termijn te voorkomen.
In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de invloed van slaaphouding bij primaire snurkers en patiënten met OSA. Uit eerder onderzoek bleek al dat patiënten met licht en matige OSA vaak een lagere apneu-hypopneu index (AHI) hebben als zij op hun zij liggen in vergelijking met rugligging. Als de AHI in rugligging twee keer zo hoog is in vergelijking met de overige slaaphoudingen wordt gesproken van positieafhankelijk obstructief slaapapneu (POSA). Een nieuwe behandeling voor patiënten met POSA is positietherapie met de slaappositietrainer (SPT). Dit apparaat registreert de slaaphouding en geeft een vibratie wanneer rugligging wordt gedetecteerd zodat een andere slaappositie kan worden aangenomen.
Een van de belangrijkste onderzoeken uit dit proefschrift is een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde studie waarbij de SPT wordt vergeleken met een antisnurkbeugel, de MRA, gedurende een periode van 12 maanden. Uit deze studie blijkt dat beide behandelingen even effectief zijn in het verlagen van de AHI. Daarnaast hebben ze een vergelijkbare therapietrouw (‘compliance’). De bijwerkingen van de SPT en MRA waren minimaal. De resultaten van dit onderzoek hebben uiteindelijk geleid tot opname van de SPT als verzekerde zorg in het basispakket.
Daarnaast blijkt de SPT ook geschikt als onderdeel van combinatietherapie om patiënten met een ernstigere vorm van OSA te behandelen waarbij één behandeling niet effectief genoeg blijkt te zijn. In dit proefschrift wordt duidelijk dat er een nieuwe mogelijkheid is om mensen met sociaal hinderlijk snurken of patiënten met POSA te behandelen.