Research Update


Hier vind u enkele korte samenvattingen van pas gepubliceerde artikelen rondom de tandheelkundige slaapgeneeskunde. Voor meer details over de onderzoeken, kunt u de artikelen raadplegen:

Aarab, Ghizlane, et al. “The effects of mandibular advancement appliance therapy on jaw-closing muscle activity during sleep in patients with obstructive sleep apnea: a 3-6 months follow-up.” Journal of Clinical Sleep Medicine (2020): jcsm-8612.
Deze klinische studie (RCT-design) heeft als doel om het effect van een mandibulair repositie apparaat op de kauwspieractiviteit gerelateerd aan respiratoire arousals te onderzoeken. Daarnaast kijkt deze studie naar kauwspieractiviteit die tijd-gerelateerd is aan niet-respiratoire arousals. In totaal zijn er 18 patiënten met OSA geïncludeerd. Bij deze mensen zijn twee PSG’s afgenomen (één met een mandibulair repositie apparaat (MRA) en één zonder MRA). De kauwspieractiviteit werd gekwantificeerd als de som van de rhytmische kauwspieractiviteit en overige orofaciale activiteiten. Deze studie heeft als conclusie dat een effectieve MRA-therapie, significante reductie geeft van kauwspieractiviteit die tijdgerelateerd is aan respiratoire arousals in OSA-patiënten.

Vonk, Patty E., et al. “Jaw Thrust Versus the Use of a Boil-And-Bite Mandibular Advancement Device as a Screening Tool During Drug-Induced Sleep Endoscopy.” Journal of Clinical Sleep Medicine (2020): jcsm-8378.
Het doel van dit onderzoek was om de overeenkomst van obstructie en configuratie van de bovenste luchtweg tussen de “jaw-thrust”en een mandibulair repositie apparaat (MRA) te bekijken, gedurende een medicatie-geīnduceerde slaapendoscopie. Deze studie (prospectief-cohort design) includeerde 63 patiënten. De conclusie was dat er een een matige tot gemiddelde overeenkomst is tussen de “jaw-thrust” en de voorwaartse beweging met een MRA.

Uniken Venema, Julia AM, et al. “Long-term obstructive sleep apnea therapy: a 10-year follow-up of mandibular advancement device and continuous positive airway pressure.” Journal of Clinical Sleep Medicine 16.3 (2020): 353-359.
Dit onderzoek heeft als doel om de CPAP therapie te vergelijken met een mandibulair repositie apparaat (MRA) behandeling, op het gebied van resultaat van de behandeling, compliance en patiëntentevredenheid. Dit onderzoek rapporteert data van 10-jaar. In totaal zijn 31 patiënten voor 10 jaar tijd gevolgd over tijd (17 met een CPAP en 14 met een MRA). De conclusie uit het onderzoek is dat zowel de CPAP als een MRA goede en stabiele behandelresultaten boeken op de lange termijn.