Slaapcursus der Lage Landen deel 1 voor Artsen, Antwerpen, 10-11-12 januari 2019

Voor de 23ste maal wordt “Slaapcursus der Lage Landen deel 1” georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Artsen Longziekten en Tuberculose (NVALT) en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)/Universiteit Antwerpen (UA).

De cursus richt zich op longartsen, KNO-artsen, neurologen, cardiologen, kaakchirurgen en tandartsen en voorziet in een brede reeks onderwerpen gerelateerd aan slaapgeneeskunde, met focus op “slaap en ademhaling”. De organisatoren hopen dat deze cursus tegemoet komt aan een grote behoefte aan opleiding en bijscholing in dit domein.
Deel 1 van deze cursus maakt deel uit van een tweeluik waarin het volledige spectrum aan slaapstoornissen en andere relevante topics aan bod komt. Deel 2 zal wederom worden aangeboden in januari 2020. De cursisten zullen meer inzicht krijgen in de fysiologie en pathofysiologie en zullen praktische vaardigheden verwerven, zoals het uitvoeren van poly(somno)grafie en het toepassen van verschillende behandelingsmodaliteiten. De cursus vormt een uitstekende voorbereiding op het Europees examen “sleep expert-somnologist” van de European Sleep Research Society.

Flyer en inschrijfformulier via bijgaande link: https://www.uza.be/activiteit/slaapcursus-der-lage-landen-voor-artsen-deel-1-

Voor meer informatie: slaapcursus@uza.be