Tandarts

Als advies bij de verstrekking van de MRA ( =mandibulaire repositieapparaat, apparatuur die de onderkaak tijdens de slaap naar ventraal houdt) dient de CBO-richtlijn voor OSA behandeling. In deze richtlijn wordt gesproken over een aantal criteria waaraan de behandeling moet voldoen:
1. Er moet een verwijsrelatie bestaan tussen de longarts, KNO-arts en de inhoudsdeskundige tandarts.
2. De behandeling wordt uitgevoerd door een inhoudsdeskundige tandarts of tandarts-specialist.
3. De MRA is een individueel aangemeten, op gebitsmodellen vervaardigd apparaat dat de onderkaak in een voorwaartse positie brengt

In de CBO-richtlijn worden behandelingen met mandibulaire repositieapparaten door tandartsen en tandarts-specialisten aanbevolen bij volwassenen met lichte en matige vormen van OSA.
Zie hier voor de richtlijn voor behandeling van OSA.

Voor een optimale behandeling van OSA-patiënten is het een voorwaarde dat de behandelaars over voldoende kennis van de diagnostiek en therapeutische mogelijkheden beschikken.

Door de NVTS is een MRA protocol opgesteld voor de geaccrediteerd tandheelkundig slaapgeneeskundige.

De voorwaarden voor het delegeren van werkzaamheden in de tandheelkundige praktijk conform de verlengde arm constructie staan vermeld in het NVTS addendum MRA protocol.

De Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde is  een vereniging van tandartsen en tandarts-specialisten die zich vooral met de orale aspecten van OSA bezighouden.