Uitslag ledenonderzoek – Bij- en nascholing NVTS


Allereerst hartelijk dank voor de participatie van het ledenonderzoek, bij deze presenteren wij u de uitslag omtrent het gedeelte van de bij- en nascholing. In de enquête werden verschillende vragen gesteld over het type nascholing en in welke vorm deze het meest wenselijk zou zijn. Hieronder vindt u een afbeelding met de belangrijkste bevindingen. De NVTS Academy zal de resultaten gebruiken voor het opzetten van bij- en nascholing en cursusaanbod.