Vertraging voor de visitaties


Vanaf 1 januari 2020 is er gestart met de visitatie als vast onderdeel bij een her-accreditatie procedure. De verwachting is dat dit jaar ongeveer 10 visitaties zullen gaan plaatsvinden, afhankelijk van het aantal gewenste her-accreditaties. Echter, ook de visitaties zijn sinds de uitbraak van het coronavirus on hold gezet. Ondanks dat het de intentie is om de opgelopen achterstand later in het jaar in te halen (evt door visitatie op een zaterdag), kan het zo zijn dat er vertraging zal worden opgelopen voor wat betreft de her-accreditatie. Uw huidige registratie blijft vanzelfsprekend geldig tot de uitslag van de (verlate) visitatie. Voor meer informatie over de her-accrediatie klik hier.