Verwijzers

Voor een optimale behandeling van OSA-patiënten is het een voorwaarde dat de behandelaars over voldoende kennis van de diagnostiek en therapeutische mogelijkheden beschikken. De Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS)  is  een vereniging van tandartsen en tandarts-specialisten die zich vooral met de orale aspecten van OSA  bezighoudt.
U vindt hier een NVTS-geaccrediteerde tandarts, kaakchirurg of orthodontist.