NVTS praktijkvisitatie

Het NVTS-bestuur is verheugd aan te kondigen dat in 2020 gestart gaat worden met de praktijkvisitaties bij geaccrediteerde NVTS-leden.
Deze visitatie gaat onderdeel uitmaken van de vijfjaarlijkse herregistratieprocedure.

Bij de voorbereidingen van het visitatieproject waren de volgende NVTS-leden betrokken:
Dimitri Dietvorst
Stans Goedhart
Mirjam Hegge
Fokko Huisman
Jan Willem Hylkema
Peter Lamark
Sjoerd Lobach
Hans de Vries