NVTS praktijkvisitatie

Het NVTS-bestuur is verheugd aan te kondigen dat, na goedkeuring van de voorstellen tijdens de ALV van 5 april 2019, gestart kan  worden met de praktijkvisitaties bij geaccrediteerde NVTS-leden.
Deze visitatie gaat onderdeel uitmaken van de vijfjaarlijkse herregistratieprocedure.