NVTS praktijkvisitatie

Het NVTS bestuur is verheugd aan te kondigen dat in 2019 gestart kan gaan worden met de praktijkvisitatie bij geaccrediteerde NVTS leden.
Deze visitatie gaat onderdeel uitmaken van de herregistratieprocedure.

Het is de bedoeling dat voor eind februari 2018 een aantal proefvisitaties gedaan wordt.
Enkele NVTS bestuursleden hebben een visitatietraining gevolgd bij de KNMT.
Zij zullen de proefvisitaties doen bij een aantal collega’s die daarvoor tijd willen vrijmaken.
De bevindingen zullen worden geëvalueerd en op de ALV van 6 april 2018 zal verslag
worden gedaan van de opgedane ervaringen. Het definitieve voorstel van het visitatiemodel zal dan gepresenteerd kunnen worden samen met het tijdspad van invoering en een kostenvoorstel. Het is dan aan de leden om akkoord te gaan met het voorliggende ontwerp dat eventueel in stemming kan worden gebracht.

Zie voor meer informatie ook de nieuwsbrief ‘Verlengen accreditatie’.