Visitaties


Vanwege de corona-pandemie zijn de visitaties, voor degenen die geheraccrediteerd moeten worden uitgesteld tot nader order. De betrokkenen zijn hiervan op de hoogte gebracht.