Vrijdagmiddagcollege ‘Gebitsslijtage en tandheelkunde gerelateerde slaapstoornissen’, 6 maart 2020 14.00 – 17.30

College door Collega’s organiseert:

Vrijdagmiddagcollege ‘Gebitsslijtage en tandheelkunde gerelateerde slaapstoornissen’

docent dr. Peter Wetselaar

Wij hebben uw collega Peter Wetselaar* bereid gevonden om op 6 maart 2020 zijn kennis met u te delen op het gebied van gebitsslijtage en de relatie die gebitsslijtage met de geneeskunde heeft. Bij personen met gebitsslijtage is naast het restaureren van de slijtage of het tot stilstand brengen van dit proces van belang dat we de oorzaken van die aandoening in kaart leren brengen; Peter Wetselaar neemt u tijdens dit Vrijdag Middag College mee in dit thema.

Summary: de zogenaamde tandheelkundige slaapstoornissen (slaap gerelateerde orofaciale pijn, mondbevochtigingsstoornissen, gastroesophageale reflux ziekte (GERD), obstructieve slaapapneu (OSAS) en slaapbruxisme) zijn alle aandoeningen die vaak voorkomen. Tevens zijn er sterke aanwijzingen dat gebitsslijtage steeds vaker wordt waargenomen. Aangezien gebitsslijtage een irreversibel proces is, dat gedurende decennia plaats kan vinden, is het tijdig diagnosticeren van groot belang. Gebitsslijtage is een multifactoriële aandoening, de subvormen zijn mechanische slijtage (zowel extrinsiek als intrinsiek) en chemisch (zowel extrinsiek als intrinsiek). Het lijkt dat slijtage door een zuur voedingspatroon een belangrijke bijdrage aan het slijtageproces levert. Desalniettemin is het van groot belang om alle etiologische factoren in kaart te brengen. Tijdens deze presentatie zal worden doorgenomen welke kennis er is omtrent de associaties tussen gebitsslijtage en de diverse tandheelkundige slaapstoornissen. Ook de associaties tussen de diverse tandheelkundige slaapstoornissen onderling komen aan bod. Door deze kennis kan het diagnostisch proces wellicht worden verbeterd en daarmee de zorg aan patiënten.

 

Dit College wordt in deze setting voor de tweede keer door Wetselaar gegeven en zal, zoals u van ons gewend bent, door het kleine aantal deelnemers (minimaal 6, maximaal 10) een informeel en interactief karakter hebben.

Dit College is geaccrediteerd door stichting QuAT. Uw deelname wordt geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen. Inschrijven kunt u op www.collegedoorcollegas.nl

We hopen u te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Paul Goedegebuure

*Peter Wetselaar is Chef de clinique van de stafkliniek Orale Kinesiologie van ACTA en is mede opleider van de postinitiële opleiding Orale Kinesiologie. De uitgebreidere CV kunt u vinden op colelgedoorcollegas.nl. Daar kunt u ook inschrijven.