Zinnige Zorg


Begin dit jaar vertegenwoordigden Wendy van Nassau en Maurits de Ruiter de NVTS bij het project ’Zinnige Zorg‘. Het doel van dit project is om de algehele keten rondom de slaapgeneeskunde kritisch te bekijken. Daarnaast wordt er onderzocht of er verbeteringen mogelijk zijn met betrekking tot kostenbesparing. Afsluitend zal er gekeken worden naar verbeteringen omtrent de route die de patiënt aflegt (van eerste klacht tot definitieve behandeling), waarbij deze zo efficiënt mogelijk gemaakt dient worden.

In nauwe samenwerking met de SVNL, NVALT, NVM, NVKNO en NVMKA is in maart 2020 bezwaar gemaakt tegen ’Zinnige Zorg‘ op het concept ‘Verbetersignalement obstructief slaapapneu’ dat ter bestuurlijke consultatie was voorgelegd door het Zorginstituut Nederland. Op dit moment wachten wij op de vervolgstappen van het zorginstituut. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het zorginstituut.